פונט משקלים תווים שפות אופן־טייפ פיצ'רז תגיות {מעצב/ת} שנת הוצאה גרסה קישורים נלווים מדיה

תעמולה

פונט נוסטלגי מולטי־לשוני

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
בולד
אולטרה־בולד
410 232 אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
תווים לוקליים
אות ראווה
אייקונים
אנגלית
דו־לשוני
יוונית
מולטי־לשוני
נוסטלגי
סנס
פונט כותרות
צר
רוסית
2015, 2022 3.0 מיניסייט הפונט, גרסה 1, 1/3/2015 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

שלוק

פונט סקריפט המבוסס על משיכות מכחול קליגרפיות
רגיל 219 219 אותיות לכותרות
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
ידני
כתב־יד
מעוגל
פונט כותרות

+ אנה חורש
2017, 2023 2.0.1 על תהליך הפיתוח של פונט שלוק ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

קרוואן

פונט נוסטלגי יציב

רוחב 90
רוחב 120
רוחב 150
רוחב 180
רוחב 210
284 146 חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
נוסטלגי
סלאב
סנס
פונט כותרות
רחב
2013, 2018 2.0 טריילר
הפונט בפעולה

קדם סריף

פונט סריפי, נוסטלגי וידידותי

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
בולד
שחור
חלול
348 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
מולטי־לשוני
נוסטלגי
סריף
פונט כותרות
רוסית
רחב
2020, 2023 2.0.2 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

קדם סנס

פונט סנס נוסטלגי וידידותי

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
בולד
שחור
348 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סטנדרטיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
מולטי־לשוני
נוסטלגי
סנס
פונט כותרות
רוסית
רחב
2021, 2023 2.0.2 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פרנק־רי צר

גרסה צרה לפונט פרנק־רי
רגיל 475 219 אותיות לכותרות
אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
טעמי־המקרא
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
סוואשים
שברים
אות מקורות
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
נוסטלגי
סריף
צר
קלאסי
2021, 2021 2.0.8 מניפסט פונט פרנק־רי ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פרנק־רי

פרק חדש בסיפורו של הפונט הקלאסי

רגיל
רגיל נטוי
מדיום
מדיום נטוי
בולד
בולד נטוי
475 147 אותיות לכותרות
אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
טעמי־המקרא
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
שברים
אות מקורות
אות ספר
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
טקסט־רץ
נוסטלגי
סריף
קלאסי
2013, 2022 2.0.8 מניפסט פונט פרנק־רי ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פריימריז

פונט נוסטלגי מולטי־לשוני

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
שחור
410 232 אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
תווים לוקליים
אות ראווה
אייקונים
אנגלית
דו־לשוני
יוונית
מולטי־לשוני
נוסטלגי
סנס
פונט כותרות
רוסית
2022 1.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פעמון

פונט סלאב ריבועי, דו־לשוני ועוצמתי.

לייט
רגיל
מדיום
בולד
שחור
288 147 אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
מספרים טבלאיים
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
נוסטלגי
סלאב
סנס
פונט כותרות
2013, 2019 3.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פלוני צר

גופן סנס צר וניטרלי

דקיק
אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
620 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
חלופות סגנוניות #3
חלופות סגנוניות #4
חלופות סגנוניות #5
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים טבלאיים
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
סמול־קאפס
שברים
תווים לוקליים
אנגלית
דו־לשוני
מולטי־לשוני
סנס
פונט כותרות
צר
רוסית
2024 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פלוני מעוגל

פונט מעוגל ונעים הליכות

לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
620 231 אנגלית
דו־לשוני
טקסט־רץ
מולטי־לשוני
מעוגל
סנס
פונט כותרות
רוסית
2021, 2023 1.1 על תהליך הפיתוח של פונט פלוני ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פלוני יד

אחיו הידני והמוחצן של פונט פלוני

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
שחור
115 N/A אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
אות ראווה
כתב־יד
סנס
פונט כותרות
2018, 2020 2.0 על אודות פונט פלוני־יד
דוגמאות לשילוב בין פלוני ופלוני־יד
ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פלוני

גופן סנס־סריף ניטרלי

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
שחור
620 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
חלופות סגנוניות #3
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים טבלאיים
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
סמול־קאפס
שברים
תווים לוקליים
אנגלית
דו־לשוני
טקסט־רץ
מולטי־לשוני
סנס
פונט כותרות
רוסית
2018, 2021 2.0.2 על תהליך הפיתוח של פונט פלוני
דוגמאות לשילוב בין פלוני לפלוני־יד
ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

סינופסיס

גופן סריפי מודרני

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
דמי־בולד
בולד
63 N/A אות ספר
אות ראווה
טקסט־רץ
סריף
2011 1.1 תהליך העבודה על הגופן טריילר
הפונט בפעולה

סטנגה

פונט צר ועגלגל

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
דמי־בולד
בולד
שחור
288 146 אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
מעוגל
סנס
פונט כותרות
צר

+ אנה חורש
2012, 2021 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

נוילנד

פונט כותרת מעוגל

רגיל
מדיום
בולד
אולטרה־בולד
סטנסיל
288 147 אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
מעוגל
נוסטלגי
סנס
פונט כותרות
2011, 2023 3.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

מקומי

פונט דו־לשוני היוצא משורשי האות של פרנק־ריהל

לייט
רגיל
מדיום
בולד
אולטרה־בולד
608 149 אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים סִדּוּרִיים
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
שברים
תווים לוקליים
אנגלית
דו־לשוני
טקסט־רץ
מולטי־לשוני
סריף
פונט כותרות
2011, 2018 2.0 מדריך מצולם לאופן־טייפ פיצ׳רז של הפונט ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

מכמורת מעוגל

גופן כותרת דו־לשוני

לייט
רגיל
בולד
213 N/A אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
מעוגל
סנס
פונט כותרות
צר
2017 1.1 פונט מכמורת
השלט שהפך לפונט
ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

מכמורת

גופן כותרת דו־לשוני

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
בולד
213 N/A אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
סנס
פונט כותרות
צר
2017 1.1 פונט מכמורת מעוגל
השלט שהפך לפונט
ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

מוגרבי

גופן רביבל קלאסי

לייט
רגיל
בולד
סטנסיל
95 N/A אותיות לכותרות
אותיות רחבות
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
אות מקורות
אות ראווה
נוסטלגי
סריף
פונט כותרות
קלאסי
2013, 2022 2.1 טריילר
הפונט בפעולה

לוי

פונט דו־לשוני עכשווי בהשראת הכתב האשכנזי־גותי מהמאה ה־15

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
285 219 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
אות מקורות
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
טקסט־רץ
נוסטלגי
סריף
פונט כותרות
קלאסי
2023 1.0.1 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

גלוריה

פונט סנס רחב וידידותי

לייט
רגיל
דמי־בולד
בולד
424 219 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
סנס
פונט כותרות
רחב

+ אנה חורש
2021, 2023 1.0.1 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

בר־לב

גופן גרוטסק נוסטלגי

לייט
רגיל
בולד
142 N/A סמול־קאפס
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
נוסטלגי
סנס
פונט כותרות
צר

+ נוי ניימן
2013 1.0 טריילר
הפונט בפעולה

אפק

פונט סנס נעים ועגלגל

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
שחור
439 N/A אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
מספרים טבלאיים
ניקוד מְתֻכְנָת
אנגלית
דו־לשוני
טקסט־רץ
סנס
פונט כותרות
2017, 2023 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אסימון דו־לשוני

פונט נוסטלגי ורגיש

לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
שחור
סטנסיל
304 219 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
טקסט־רץ
נוסטלגי
סנס
סריף
פונט כותרות
2012, 2024 3.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אנומליה

פונט סנס גיאומטרי ששוחה נגד הזרם

לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
חלול
355 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
אנגלית
דו־לשוני
מולטי־לשוני
סנס
פונט כותרות
רוסית
2018, 2022 2.2 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אמביוולנטי רחב


אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
בולד
אולטרה־בולד
שחור
אולטרה־שחור
349 231 אותיות לכותרות
אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
תווים לוקליים
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
סלאב
סנס
פונט כותרות
רוסית
רחב
2024 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אמביוולנטי קומפרסט


דקיק
אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
בולד
349 231 אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
תווים לוקליים
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
מולטי־לשוני
סלאב
סנס
פונט כותרות
צר
רוסית
2024 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אמביוולנטי צר

גרסתו הצרה של פונט אמביוולנטי

דקיק
אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
בולד
אולטרה־בולד
349 231 אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
תווים לוקליים
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
מולטי־לשוני
סלאב
סנס
פונט כותרות
צר
רוסית
2011, 2024 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אמביוולנטי נורמל

פונט סנס־סריף דו־פרצופי

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
בולד
אולטרה־בולד
שחור
349 231 אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
תווים לוקליים
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
סלאב
סנס
פונט כותרות
רוסית
2011, 2024 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אלמוני צר

גרסתו הצרה של פונט אלמוני האלמותי

אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
834 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
חלופות סגנוניות #5
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים טבלאיים
מספרים סִדּוּרִיים
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
סמול־קאפס
שברים
תווים לוקליים
אנגלית
דו־לשוני
מולטי־לשוני
סנס
פונט כותרות
צר
רוסית
2011, 2021 5.0.2 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אלמוני

גופן סנס־סריף ניטרלי

דקיק
אולטרה־לייט
לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
אולטרה־בולד
שחור
אולטרה־שחור
818 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
חלופות סגנוניות #5
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים טבלאיים
מספרים סִדּוּרִיים
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
סמול־קאפס
שברים
תווים לוקליים
אנגלית
דו־לשוני
טקסט־רץ
מולטי־לשוני
סנס
פונט כותרות
רוסית
2012, 2021 5.0.2 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אינדקס מונו

פונט מונוספייס גיאומטרי ששוחה נגד הזרם

לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
288 219 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
ניקוד מְתֻכְנָת
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
מונוספייס
סנס
פונט כותרות
2021 1.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אינדקס

פונט סנס גיאומטרי ששוחה נגד הזרם

לייט
רגיל
מדיום
דמי־בולד
בולד
288 219 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
ניקוד מְתֻכְנָת
אות ראווה
אנגלית
דו־לשוני
סנס
פונט כותרות
צר
2021 1.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אטלס

פונט סנס־סריף חובק עולם

דקיק
לייט
רגיל
מדיום
בולד
שחור
725 N/A חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
שברים
תווים לוקליים
אות ראווה
אייקונים
אנגלית
דו־לשוני
טקסט־רץ
מולטי־לשוני
סנס
פונט כותרות
2009, 2018 3.1.1 על אודות אטלס Pro ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה