פונט משקלים תווים המלצת המערכת שפות אופן־טייפ פיצ'רז תגיות מעצב/ת שנת הוצאה גרסה קישורים נלווים מדיה

תעמולה

פונט נוסטלגי מולטי־לשוני
אולטרה־בולד
אולטרה־לייט
בולד
לייט
מדיום
משפחה
רגיל
383 השתמשו בו לכותרות רבות־עוצמה 147 אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
תווים לוקליים

2015, 2019 2.0 מיניסייט הפונט 1/3/2015 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

שלוק

פונט סקריפט המבוסס על משיכות מכחול קליגרפיות
רגיל 219 פתחו את חלון ה־Glyphs למיקסום הכיף 219 אותיות לכותרות
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
פיצ׳ר מגדרי+ אנה חורש
2017, 2021 2.0 על תהליך הפיתוח של פונט שלוק ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

קרוואן

פונט נוסטלגי יציב
משפחה
פורמט פרמטרי
רוחב 120
רוחב 150
רוחב 180
רוחב 210
רוחב 90
284 146 חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס2013, 2018 2.0 טריילר
הפונט בפעולה

קדם סריף

פונט סריפי, נוסטלגי וידידותי
אולטרה־לייט
בולד
לייט
משפחה
פורמט פרמטרי
רגיל
שחור
348 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
2020, 2021 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

קדם סנס

פונט סנס נוסטלגי וידידותי
אולטרה־לייט
בולד
לייט
משפחה
פורמט פרמטרי
רגיל
שחור
348 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סטנדרטיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
2021, 2021 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פרנק־רי צר

גרסה צרה לפונט פרנק־רי
רגיל 475 219 אותיות לכותרות
אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
טעמי־המקרא
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
סוואשים
פיצ׳ר מגדרי
שברים2021, 2021 2.0.8 מניפסט פונט פרנק־רי ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פרנק־רי

פרק חדש בסיפורו של הפונט הקלאסי
בולד
בולד נטוי
מדיום
מדיום נטוי
משפחה
רגיל
רגיל נטוי
475 הוא פונט יומיומי, עכשווי ו... סוּפר שימושי. 147 אותיות לכותרות
אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
טעמי־המקרא
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
פיצ׳ר מגדרי
שברים
אאא 2013, 2021 2.0.8 מניפסט פונט פרנק־רי ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פעמון

פונט סלאב ריבועי, דו־לשוני ועוצמתי.
בולד
לייט
מדיום
משפחה
רגיל
שחור
288 בחרו בו ליצירת זהות ייחודית 147 אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
מספרים טבלאיים
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס


2013, 2019 3.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פלוני־יד

אחיו הידני והמוחצן של פונט פלוני
אולטרה־בולד
אולטרה־לייט
בולד
דמי־בולד
לייט
מדיום
משפחה
רגיל
שחור
115 N/A אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
פיצ׳ר מגדרי2018, 2020 2.0 על אודות פונט פלוני־יד
דוגמאות לשילוב בין פלוני ופלוני־יד
ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

פלוני

גופן סנס־סריף ניטרלי
אולטרה־בולד
אולטרה־לייט
בולד
דמי־בולד
לייט
מדיום
משפחה
רגיל
שחור
620 פונט חובה על כל מחשב של כל מעצב/ת. 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
חלופות סגנוניות #3
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים טבלאיים
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
סמול־קאפס
פיצ׳ר מגדרי
שברים
תווים לוקליים


2018, 2021 2.0.1 על תהליך הפיתוח של פונט פלוני
דוגמאות לשילוב בין פלוני לפלוני־יד
ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

סינופסיס

גופן סריפי מודרני
אולטרה־לייט
בולד
דמי־בולד
לייט
משפחה
רגיל
63 בעל קריאות גבוהה, אפילו בגודל 4pt. N/A


2011 1.1 תהליך העבודה על הגופן טריילר
הפונט בפעולה

סטנגה

פונט צר ועגלגל
אולטרה־לייט
בולד
דמי־בולד
לייט
משפחה
רגיל
שחור
288 146 אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות+ אנה חורש
2012, 2021 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

נוילנד

פונט כותרת מעוגל
אולטרה־בולד
בולד
משפחה
סטנסיל
רגיל
84 N/A חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
2011, 2017 2.0 טריילר
הפונט בפעולה

מקומי

פונט דו־לשוני היוצא משורשי האות של פרנק־ריהל
אולטרה־בולד
בולד
לייט
מדיום
משפחה
רגיל
608 החליפו את טקסט־הרץ שלכם בגופן מפתיע, סריפי וקריא. 149 אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים סִדּוּרִיים
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
שברים
תווים לוקליים

2011, 2018 2.0 מדריך מצולם לאופן־טייפ פיצ׳רז של הפונט ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

מכמורת מעוגל

גופן כותרת דו־לשוני
בולד
לייט
משפחה
רגיל
213 מתאים מאוד לכרזות, לוגואים ועל אריזות צעירות N/A אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס


2017 1.1 פונט מכמורת
השלט שהפך לפונט
ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

מכמורת

גופן כותרת דו־לשוני
אולטרה־לייט
בולד
לייט
משפחה
רגיל
213 מתאים מאוד לכרזות, לוגואים ועל אריזות. N/A אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס

2017 1.1 פונט מכמורת מעוגל
השלט שהפך לפונט
ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

מיקסטייפ

פונט ידני צר ודו־לשוני
אאוטליין
בולד
משפחה
רגיל
142 הפונט הזה יקליל ויכייף לכם כל פרויקט N/A+ נדב ברקן
2013 1.0 טריילר
הפונט בפעולה

מוגרבי

גופן רביבל קלאסי
בולד
לייט
משפחה
סטנסיל
רגיל
95 N/A אותיות לכותרות
אותיות רחבות
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים

אאא 2013, 2020 2.0.2 טריילר
הפונט בפעולה

גלוריה

פונט סנס רחב וידידותי
בולד
דמי־בולד
לייט
משפחה
רגיל
424 219 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת


+ אנה חורש
2021 1.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

בר־לב

גופן גרוטסק נוסטלגי
בולד
לייט
משפחה
רגיל
142 עובד נהדר ב‬כותרות‭ ‬מחאתיות ועצבניות N/A סמול־קאפס+ נוי ניימן
2013 1.0 טריילר
הפונט בפעולה

אפק

פונט סנס נעים ועגלגל
אולטרה־בולד
אולטרה־לייט
בולד
דמי־בולד
לייט
מדיום
משפחה
רגיל
102 מצויין לכותרות וגם לטקסט רץ. הוא לא ישתלט לכם על יתר האלמנטים העיצוביים. N/A אפס מלוכסן
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
מספרים טבלאיים
ניקוד מְתֻכְנָת


2017 1.5 טריילר
הפונט בפעולה

אסימון

פונט נוסטלגי ורגיש
בולד
לייט
מדיום
משפחה
סטנסיל
רגיל
שחור
102 השתמשו בו לכותרות או לטקסט־רץ N/A אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות #1
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת

2012, 2018 2.0 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אנומליה

פונט סנס גיאומטרי ששוחה נגד הזרם
אולטרה־בולד
בולד
דמי־בולד
לייט
מדיום
משפחה
פורמט פרמטרי
רגיל
355 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
ליגטורות סודיות
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
פיצ׳ר מגדרי

2018, 2020 2.0.3 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אמביוולנטי צר

גרסתו הצרה של פונט אמביוולנטי
בולד
לייט
משפחה
קומפרסט
רגיל
76 מעולה לכותרות וללוגואים, במיוחד גרסת הקומפרסד! N/A ניקוד מְתֻכְנָת
2011, 2014 1.2 טריילר
הפונט בפעולה

אמביוולנטי

פונט סנס־סריף דו־פרצופי
בולד
לייט
משפחה
רגיל
שחור
76 מצוין להדפסה בגדלים קטנים וכ־WebFont מתאים לתצוגה על גבי מסכים. N/A ניקוד מְתֻכְנָת2011, 2014 1.2 טריילר
הפונט בפעולה

אלמוני צר

גרסתו הצרה של פונט אלמוני האלמותי
אולטרה־בולד
אולטרה־לייט
בולד
דמי־בולד
לייט
מדיום
משפחה
רגיל
834 פונט־כותרת חובה על כל מחשב של כל מעצב/ת. 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
חלופות סגנוניות #5
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים טבלאיים
מספרים סִדּוּרִיים
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
סמול־קאפס
פיצ׳ר מגדרי
שברים
תווים לוקליים


2011, 2021 5.0.2 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אלמוני

גופן סנס־סריף ניטרלי
אולטרה־בולד
אולטרה־לייט
אולטרה־שחור
בולד
דמי־בולד
דקיק
לייט
מדיום
משפחה
רגיל
שחור
818 פונט חובה על כל מחשב של כל מעצב/ת. 231 אותיות רחבות
אפס מלוכסן
חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
חלופות סגנוניות #1
חלופות סגנוניות #2
חלופות סגנוניות #5
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
מספרים טבלאיים
מספרים סִדּוּרִיים
מספרים של פעם
ניקוד מְתֻכְנָת
סוואשים
סמול־קאפס
פיצ׳ר מגדרי
שברים
תווים לוקליים


2012, 2021 5.0.2 ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה

אטלס

פונט סנס־סריף חובק עולם
בולד
דקיק
לייט
מדיום
משפחה
רגיל
שחור
725 מצויין לכותרות וגם לטקסט רץ. הוא לא ישתלט לכם על יתר האלמנטים העיצוביים. N/A חלופות הקשריות
חלופות סגנוניות
ליגטורות סודיות
ליגטורות סטנדרטיות
מוֹנֶה וְמְכַנֶּה
ניקוד מְתֻכְנָת
סמול־קאפס
שברים
תווים לוקליים2009, 2018 3.1.1 על אודות אטלס Pro ספסימן
טריילר
הפונט בפעולה