פלוני דו־לשוני

א א א
פונט סנס־סריף גיאומטרי ומוקפד הכולל 8 משקלים, תומך ב־146 שפות לטיניות ומכיל אינספור אופן־טייפ פיצ׳רז.
Font Ploni is a meticulous geometric sans-serif to make your visual communication clear and prominent.
א א א

אולטרה־לייט

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

לייט

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

רגיל

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

בינוני

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

דמי־בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

אולטרה־בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

שחור

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

טקסט רץ

פְּלוֹנִי משמש להתייחסות לאדם שזהותו איננה ידועה, או שהיא ידועה אך נשמרת בסוד. כמו כן, משמש המונח כאשר הזהות אינה רלוונטית או כשיש רצון להכליל. בעברית הישראלית נפוץ השימוש בשם ישראל ישראלי. בערבית מקובלים השמות עמר וזיד. בארצות הברית מקובלים השמות John Doe לגבר וג'יין דו (Jane Roe/Doe) לאישה. בגרמניה ובאוסטריה – Max Mustermann לגבר ואריקה מוסטרמן (Erika Mustermann) לאישה. בשווייץ – Felix Muster ומריה ברנסקוני (Maria Bernasconi).

John Doe is sometimes used to refer to a typical male in other contexts as well, in a similar manner to John Q. Public, known in Great Britain as Joe Public, John Smith or Joe Bloggs. For example, the first name listed on a form is often John Doe, along with a fictional address or other fictional information to provide an example of how to fill out the form.
א א א

OpenType Features (?)

 • Small capitals אבג 123 Abc
  אבג 123 Abc
 • ליגטורות סטנדרטיות Office Office
 • fi fl ffi ffl ff
 • ליגטורות סודיות History History
 • AVOCADO AVOCADO
 • אשכרה אשכרה
 • כאן כאן
 • ניקוד מדוקדק קֳ קֳ
 • מספרים רגילים 1,234,567.89%
 • ⏎ Smallcaps (לעברית) 1,234,567.89%
 • ⏎ OldStyle Figures 1,234,567.89%
 • ⏎ Tabular Figures 1,234,567.89%
 • שברים, מוֹנֶה וְמְכַנֶּה 1/2 1/2
 • 123/456 123/456
 • חלפים הֶקְשֵׁרִיים רכבת רכבת
 • eggs eggs
 • חלפים סגנוניים ע ע
 • a a
 • g g
 • y y
 • % %
 • 0 0
 • 1 1
 • וריאציות נטויות AQUA
 • סוואשים אופציונליים AQUA
 • בגבהים שונים
 • סמלים מיוחדים ואורנמנטים: ◌⇓↯✱☯☺☑❝⇱§❡¶™
 • ⏎ סמלי מטבע $€£¥₪¢¤ƒ₹₽₩₺Ł♦฿
 • ⏎ סימני מקלדת ⌘⌥⇧⇞✲⏎⎀⇪⌫^
 • ⏎ חיצים ↑↗→↘↓↙←↖↕↔
 • ⏎ יחידות מידה 12kΩ 8°C №69 ℮90g 1·5ℓ
 • ⏎ סימנים מתמטיים ∅‱≥∞∫∏∑√µ∂≠¬±≈
 • ⏎ אייקונים גיאומטריים ★♥●■▲☆♡○□△◊⬢⬠

מפת תווים

 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
 • ז
 • ח
 • ט
 • י
 • ך
 • כ
 • ל
 • ם
 • מ
 • ן
 • נ
 • ס
 • ע
 • ף
 • פ
 • ץ
 • צ
 • ק
 • ר
 • ש
 • ת
 • װ
 • ױ
 • ײ
 • A
 • Á
 • Ă
 • Ǎ
 • Â
 • Ä
 • À
 • Ā
 • Ą
 • Å
 • Ã
 • Æ
 • B
 • C
 • Ć
 • Č
 • Ç
 • Ċ
 • D
 • Ð
 • Ď
 • E
 • É
 • Ě
 • Ê
 • Ë
 • Ė
 • È
 • Ē
 • Ę
 • F
 • G
 • Ğ
 • Ĝ
 • Ģ
 • Ġ
 • H
 • Ħ
 • Ĥ
 • I
 • IJ
 • Í
 • Ǐ
 • Î
 • Ï
 • İ
 • Ì
 • Ī
 • Į
 • J
 • Ĵ
 • K
 • Ķ
 • L
 • Ĺ
 • Ľ
 • Ļ
 • Ŀ
 • Ł
 • M
 • N
 • Ń
 • Ň
 • Ņ
 • Ŋ
 • Ñ
 • O
 • Ó
 • Ǒ
 • Ô
 • Ö
 • Ò
 • Ő
 • Ō
 • Ø
 • Õ
 • Œ
 • P
 • Þ
 • Q
 • R
 • Ŕ
 • Ř
 • Ŗ
 • S
 • Ś
 • Š
 • Ş
 • Ŝ
 • Ș
 • T
 • Ŧ
 • Ť
 • Ţ
 • Ț
 • U
 • Ú
 • Ŭ
 • Ǔ
 • Û
 • Ü
 • Ǘ
 • Ǚ
 • Ǜ
 • Ǖ
 • Ù
 • Ű
 • Ū
 • Ų
 • Ů
 • V
 • W
 • Ŵ
 • X
 • Y
 • Ý
 • Ŷ
 • Ÿ
 • Z
 • Ź
 • Ž
 • Ż
 • a
 • á
 • ă
 • ǎ
 • â
 • ä
 • à
 • ā
 • ą
 • å
 • ã
 • æ
 • b
 • c
 • ć
 • č
 • ç
 • ċ
 • d
 • ð
 • ď
 • đ
 • e
 • é
 • ě
 • ê
 • ë
 • ė
 • è
 • ē
 • ę
 • f
 • g
 • ğ
 • ĝ
 • ģ
 • ġ
 • h
 • ħ
 • ĥ
 • i
 • ı
 • í
 • ǐ
 • î
 • ï
 • ì
 • ij
 • ī
 • į
 • j
 • ȷ
 • ĵ
 • k
 • ķ
 • l
 • ĺ
 • ľ
 • ļ
 • ŀ
 • ł
 • m
 • ḿ
 • n
 • ń
 • ň
 • ņ
 • ŋ
 • ñ
 • o
 • ó
 • ǒ
 • ô
 • ö
 • ò
 • ő
 • ō
 • ø
 • õ
 • œ
 • p
 • þ
 • q
 • r
 • ŕ
 • ř
 • ŗ
 • s
 • ś
 • š
 • ş
 • ŝ
 • ș
 • ß
 • t
 • ŧ
 • ť
 • ţ
 • ț
 • u
 • ú
 • ŭ
 • ǔ
 • û
 • ü
 • ǘ
 • ǚ
 • ǜ
 • ǖ
 • ù
 • ű
 • ū
 • ų
 • ů
 • v
 • w
 • ŵ
 • x
 • y
 • ý
 • ŷ
 • ÿ
 • z
 • ź
 • ž
 • ż
 • ª
 • º
 • Δ
 • Ω
 • μ
 • π
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ½
 • ¼
 • ¾
 • *
 • \
 • ·
 • :
 • ,
 • #
 • .
 • !
 • ¡
 • ?
 • ¿
 • "
 • '
 • ;
 • /
 • _
 • {
 • }
 • [
 • ]
 • (
 • )
 • -
 • «
 • »
 • ׃
 • ׆
 • ׳
 • ״
 • ־
 • ¤
 • ฿
 • ¢
 • $
 • £
 • ¥
 • ƒ
 • +
 • ×
 • ÷
 • =
 • <
 • >
 • ±
 • ~
 • ¬
 • %
 • µ
 • ©
 • ®
 • @
 • &
 • §
 • °
 • |
 • ¦
 • ^
 • A
 • Á
 • Ă
 • Ǎ
 • Â
 • Ä
 • À
 • Ā
 • Ą
 • Å
 • Ã
 • Æ
 • B
 • C
 • Ć
 • Č
 • Ç
 • Ċ
 • D
 • Ď
 • Đ
 • E
 • É
 • Ě
 • Ê
 • Ë
 • Ė
 • È
 • Ē
 • Ę
 • F
 • G
 • Ğ
 • Ĝ
 • Ģ
 • Ġ
 • H
 • Ħ
 • Ĥ
 • I
 • IJ
 • Í
 • Ǐ
 • Î
 • Ï
 • İ
 • Ì
 • Ī
 • Į
 • J
 • Ĵ
 • K
 • Ķ
 • L
 • Ĺ
 • Ľ
 • Ļ
 • Ŀ
 • Ł
 • M
 • N
 • Ń
 • Ň
 • Ņ
 • Ŋ
 • Ñ
 • O
 • Ó
 • Ǒ
 • Ô
 • Ö
 • Ò
 • Ő
 • Ō
 • Ø
 • Õ
 • Œ
 • P
 • Þ
 • Q
 • R
 • Ŕ
 • Ř
 • Ŗ
 • S
 • Ś
 • Š
 • Ş
 • Ŝ
 • Ș
 • T
 • Ŧ
 • Ť
 • Ţ
 • Ț
 • U
 • Ú
 • Ŭ
 • Ǔ
 • Û
 • Ü
 • Ǘ
 • Ǚ
 • Ǜ
 • Ǖ
 • Ù
 • Ű
 • Ū
 • Ų
 • Ů
 • V
 • W
 • Ŵ
 • X
 • Y
 • Ý
 • Ŷ
 • Ÿ
 • Z
 • Ź
 • Ž
 • Ż
 • a
 • á
 • ă
 • ǎ
 • â
 • ä
 • à
 • ā
 • ą
 • å
 • ã
 • æ
 • b
 • c
 • ć
 • č
 • ç
 • ċ
 • d
 • ð
 • ď
 • đ
 • e
 • é
 • ě
 • ê
 • ë
 • ė
 • è
 • ē
 • ę
 • f
 • g
 • ğ
 • ĝ
 • ģ
 • ġ
 • h
 • ħ
 • ĥ
 • i
 • ı
 • í
 • ǐ
 • î
 • ï
 • ì
 • ij
 • ī
 • į
 • j
 • ȷ
 • ĵ
 • k
 • ķ
 • l
 • ĺ
 • ľ
 • ļ
 • ŀ
 • ł
 • m
 • ḿ
 • n
 • ń
 • ň
 • ņ
 • ŋ
 • ñ
 • o
 • ó
 • ǒ
 • ô
 • ö
 • ò
 • ő
 • ō
 • ø
 • õ
 • œ
 • p
 • þ
 • q
 • r
 • ŕ
 • ř
 • ŗ
 • s
 • ś
 • š
 • ş
 • ŝ
 • ș
 • ß
 • t
 • ŧ
 • ť
 • ţ
 • ț
 • u
 • ú
 • ŭ
 • ǔ
 • û
 • ü
 • ǘ
 • ǚ
 • ǜ
 • ǖ
 • ù
 • ű
 • ū
 • ų
 • ů
 • v
 • w
 • ŵ
 • x
 • y
 • ý
 • ŷ
 • ÿ
 • z
 • ź
 • ž
 • ż
 • \
 • !
 • #
 • ?
 • "
 • '
 • /
 • ฿
 • $
 • &
 • £
 • ¥
 • %
 • ©
 • |
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • A
 • V
 • M
 • W
 • a
 • j
 • 1
 • 7
 • -
 • =
 • ע
 • A
 • V
 • M
 • W
 • %
 • A
 • A
 • M
 • J
 • &
 • א
 • Q
 • Q
 • Q
 • ממ
 • כא
 • וגם
 • אש
 • שש
 • st
 • ff
 • fi
 • fl
 • ffi
 • ffl
 • אאא
 • ־
 • אֳ
 • אֱ
 • אֲ
 • אְ
 • אִ
 • אֶ
 • אֵ
 • אַ
 • אָ
 • אֹ
 • אֻ

פונט פלוני דו־לשוני בפעולה

פלוני דו־לשוני תומך באופן מלא ב־150 שפות:

 • עברית
 • English
 • German
 • Danish
 • French
 • Dutch
 • Czech
 • Finnish
 • Filipino
 • Afrikaans
 • Catalan
 • Albanian
 • Italian
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Japanese transliteration
 • Spanish
 • Sicilian
 • Romanian
 • Pinyin
 • Norwegian
 • Latvian
 • Koongo
 • Korean transliteration
 • Kurdish
 • Lithuanian
 • Maori
 • Polish
 • Portuguese
 • Slovak
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • TurkishAlsatian
 • Aragonese
 • Arapaho
 • Arrernte
 • Asturian
 • Aymara
 • Basque
 • Bislama
 • Blackfoot
 • Bosnian
 • Breton
 • Afaan Oromo
 • Cebuano
 • Chamorro
 • Cheyenne
 • Cimbrian
 • Corsican
 • Croatian
 • Dalecarlian
 • Estonian
 • Faroese
 • Fijian
 • Frisian
 • Friulian
 • Galician
 • Gallegan
 • Genoese
 • Glosa
 • Guarani
 • Haitian Creole
 • Hawaiian
 • Hiligaynon
 • Hmong Daw
 • Hopi
 • Ibanag
 • Ilokano
 • Interlingua
 • Irish Gaelic
 • Istro-Romanian
 • Jèrriais
 • Kapampangan
 • Kashubian
 • Kiribati
 • Ladin (Gardena)
 • Ladin (Valle di Badia)
 • Languedocien
 • Latin
 • Lojban
 • Lombard
 • Low Saxon
 • Lower Sorbian
 • Luxembourgeois
 • Macedo-Romanian
 • Malagasy
 • Malay (Latinized)
 • Maltese
 • Manx
 • Marshallese
 • Megleno-Romanian
 • Míkmaq
 • Mohawk
 • Montenegrin (Latinized)
 • Náhuatl
 • Naxi (Latinized)
 • Norfolk/Pitcairnese
 • Nyanja
 • Occitan
 • Oromo
 • Pangasinan
 • Papiamento
 • Pedi
 • Piedmontese
 • Potawatomi
 • Quechua
 • Romansch
 • Rotokas
 • Rundi
 • Saint Lucia Creole
 • Inari Sami
 • Lule Sami
 • Samoan
 • Sardinian
 • Scots Gaelic
 • Serbian (Latinized)
 • Seychelles Creole
 • Shona
 • Slovene
 • Somali
 • Sorbian
 • South Ndebele
 • Southern Sotho
 • Tagalog
 • Tahitian
 • Tausug
 • Tetum
 • Tok Pisin
 • Tongan
 • Tswana
 • Turkmen (Latinized)
 • Tuvalu
 • Upper Sorbian
 • Uyghur (Latinized)
 • Veps
 • Volapük
 • Votic
 • Walloon
 • Walpiri
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish יידיש
 • Zhuang
 • Zulu
 • פונט פלוני דו־לשוני

 • אפשרויות רכישה:

  . מידע על רישיונות שימוש בפונטים

  פלוני דו־לשוני במשקל שחור

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  פלוני דו־לשוני במשקל אולטרה־בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  פלוני דו־לשוני במשקל בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  פלוני דו־לשוני במשקל דמי־בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  פלוני דו־לשוני במשקל בינוני

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  פלוני דו־לשוני במשקל רגיל

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  פלוני דו־לשוני במשקל אולטרה־לייט

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  פלוני דו־לשוני במשקל לייט

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  פלוני דו־לשוני - משפחה מלאה (8 משקלים)

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 3,920 2,450
  spinner
  וובפונט 3,920 1,960
  spinner
  אפליקציה 3,920 1,960
  spinner

  מינוי חודשי לספריית אאא

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ – 1-2 מחשבים 119
  spinner
  דסקטופ – 3-4 מחשבים 129
  spinner
  דסקטופ – 5-10 מחשבים 149
  spinner
  דסקטופ – 11-39 מחשבים 179
  spinner

  מידע על מינוי חודשי לספריית אאא

  המחירים אינם כוללים מע”מ.
  התשלום באמצעות כרטיס אשראי.
 • על אודות פונט פלוני דו־לשוני

  פלוני הוא פונט בסיסי, עגול ומוקפד המכיל 851 תווים, המון OpenType™ Features ותמיכה מלאה ב־146 שפות לטיניות, ועל כן מדובר בפונט אידיאלי לשימוש באותיות עבריות לצד אנגלית. פונט פלוני הוא פונט סנס־סריף בסיסי וניטרלי, וככזה הוא לא ישתלט על העיצוב שתרקחו בעזרתו. משפחת פלוני כוללת 8 משקלים ורסטיליים שהותאמו גם לכותרות וגם לטקסט־רץ קריא וזורם (גם בגדלים קטנים מאד). פלוני הוא אחיו העגול שלשל פונט אלמוני (הריבועי יותר). בנוסף, לפונט פלוני יש אח תאום, עברי וחינני בשם פלוני־יד (שיושק בקרוב), שבו ניתן להשתמש בנפרד* או בשילוב עם פונט פלוני.

 • עובד נהדר עם הפונטים:

  פלוני־יד, אלמוני חדש דו־לשוני, מוגרבי, פרנק ריהל, אמביוולנטי צר, אלמוני צר דו־לשוני, בר־לב

 • (?) אופן־טייפ פיצ'רז

  zero calt salt ss01 ss02 ss03 dlig liga numr onum mark swsh smcp frac locl
 • סגנונות הפונט

  , , , , ,

 • שנת הוצאה

  2018

 • גרסה נוכחית

  1.1

 • המלצת שימוש לפי משקל

  אולטרה־לייט, לייט, אולטרה־בולד ושחור ← לכותרות.
  רגיל, בינוני, דמי־בולד ובולד ← גם לטקסט־רץ וגם לכותרות.