אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אמביוולנטי רחב 2.0

‫8 משקלים —

החל מ־345  למשקל