קדם

| ‫6 משקלים /

החל מ־345 195  למשקל

פלוני־יד 2.0

| ‫8 משקלים /

החל מ־345  למשקל

אלמוני 5.0

| ‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל

אסימון 2.0

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

פעמון 3.0

| ‫5 משקלים /

החל מ־285 185  למשקל

אטלס 3.1.1

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

סטנגה

| ‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אמביוולנטי 1.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־345  למשקל

♂︎ ♀︎ ⚥︎