אאא
גודל אות 80pt | גובה שורה 80pt  | משקל בולד
פונט גרוטסק יציב ומוקפד המונה גם את האותיות הלטיניות הגדולות (Uppercase), ולכן הכתיבה בו מצוינת גם עבור עבודות דו־לשוניות
א א א
גודל אות 66pt | גובה שורה 66pt  | משקל לייט
בר־לב שואב את השראתו הסגנונית מגופני כותרת ישראלים שהיו בשימוש נרחב בעולם הפרסום בשנות השישים והשבעים
א א א
גודל אות 40pt | גובה שורה 44pt  | משקל רגיל
פונט כותרת המתאפיין במבנה גרוטסק ובאופי יציב ומוקפד. בר־לב מונה גם את האותיות הלטיניות הגדולות (Uppercase), ולכן הכתיבה בו מצוינת גם עבור עבודות דו־לשוניות. הגופן שואב את השראתו הסגנונית מגופנים ישראלים שהיו בשימוש נרחב בעולם הפרסום בשנות השישים והשבעים.
א א א
גודל אות 142pt | גובה שורה 108pt  | משקל לייט
אקזיסטנציאליזם
א א א
לייט
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
רגיל
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
בולד
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
מפת תווים
 • א
  א U+05d0 א
 • ב
  ב U+05d1 ב
 • ג
  ג U+05d2 ג
 • ד
  ד U+05d3 ד
 • ה
  ה U+05d4 ה
 • ו
  ו U+05d5 ו
 • ז
  ז U+05d6 ז
 • ח
  ח U+05d7 ח
 • ט
  ט U+05d8 ט
 • י
  י U+05d9 י
 • כ
  כ U+05db כ
 • ך
  ך U+05da ך
 • ל
  ל U+05dc ל
 • מ
  מ U+05de מ
 • ם
  ם U+05dd ם
 • נ
  נ U+05e0 נ
 • ן
  ן U+05df ן
 • ס
  ס U+05e1 ס
 • ע
  ע U+05e2 ע
 • פ
  פ U+05e4 פ
 • ף
  ף U+05e3 ף
 • צ
  צ U+05e6 צ
 • ץ
  ץ U+05e5 ץ
 • ק
  ק U+05e7 ק
 • ר
  ר U+05e8 ר
 • ש
  ש U+05e9 ש
 • ת
  ת U+05ea ת
 • 0
  0 U+0030 0
 • 1
  1 U+0031 1
 • 2
  2 U+0032 2
 • 3
  3 U+0033 3
 • 4
  4 U+0034 4
 • 5
  5 U+0035 5
 • 6
  6 U+0036 6
 • 7
  7 U+0037 7
 • 8
  8 U+0038 8
 • 9
  9 U+0039 9
 • ~
  ~ U+007e ~
 • !
  ! U+0021 !
 • @
  @ U+0040 @
 • #
  # U+0023 #
 • U+20aa
 • U+20ac
 • $
  $ U+0024 $
 • %
  % U+0025 %
 • ^
  ^ U+005e ^
 • &
  & U+0026 &
 • *
  * U+002a *
 • )
  ) U+0029 )
 • (
  ( U+0028 (
 • _
  _ U+005f _
 • +
  + U+002b +
 • |
  | U+007c |
 • =
  = U+003d =
 • -
  - U+002d -
 • ;
  ; U+003b ;
 • [
  [ U+005b [
 • /
  / U+002f /
 • ]
  ] U+005d ]
 • ,
  , U+002c ,
 • .
  . U+002e .
 • {
  { U+007b {
 • }
  } U+007d }
 • "
  " U+0022 "
 • :
  : U+003a :
 • ?
  ? U+003f ?
 • <
  < U+003c <
 • >
  > U+003e >
 • 0
  0 U+0030 0
 • 1
  1 U+0031 1
 • 2
  2 U+0032 2
 • 3
  3 U+0033 3
 • 4
  4 U+0034 4
 • 5
  5 U+0035 5
 • 6
  6 U+0036 6
 • 7
  7 U+0037 7
 • 8
  8 U+0038 8
 • 9
  9 U+0039 9
 • @
  @ U+0040 @
 • A
  A U+0041 A
 • B
  B U+0042 B
 • C
  C U+0043 C
 • D
  D U+0044 D
 • E
  E U+0045 E
 • F
  F U+0046 F
 • G
  G U+0047 G
 • H
  H U+0048 H
 • I
  I U+0049 I
 • J
  J U+004a J
 • K
  K U+004b K
 • L
  L U+004c L
 • M
  M U+004d M
 • N
  N U+004e N
 • O
  O U+004f O
 • P
  P U+0050 P
 • Q
  Q U+0051 Q
 • R
  R U+0052 R
 • S
  S U+0053 S
 • T
  T U+0054 T
 • U
  U U+0055 U
 • V
  V U+0056 V
 • W
  W U+0057 W
 • X
  X U+0058 X
 • Y
  Y U+0059 Y
 • Z
  Z U+005a Z
 • À
  À U+00c0 À
 • Á
  Á U+00c1 Á
 • Â
  Â U+00c2 Â
 • Ã
  Ã U+00c3 Ã
 • Ä
  Ä U+00c4 Ä
 • Å
  Å U+00c5 Å
 • Æ
  Æ U+00c6 Æ
 • Ç
  Ç U+00c7 Ç
 • È
  È U+00c8 È
 • É
  É U+00c9 É
 • Ê
  Ê U+00ca Ê
 • Ë
  Ë U+00cb Ë
 • Ì
  Ì U+00cc Ì
 • Í
  Í U+00cd Í
 • Î
  Î U+00ce Î
 • Ï
  Ï U+00cf Ï
 • Ñ
  Ñ U+00d1 Ñ
 • Ò
  Ò U+00d2 Ò
 • Ó
  Ó U+00d3 Ó
 • Ô
  Ô U+00d4 Ô
 • Õ
  Õ U+00d5 Õ
 • Ö
  Ö U+00d6 Ö
 • ×
  × U+00d7 ×
 • Ù
  Ù U+00d9 Ù
 • Ú
  Ú U+00da Ú
 • Û
  Û U+00db Û
 • Ü
  Ü U+00dc Ü
 • Ý
  Ý U+00dd Ý
 • ß
  ß U+00df ß
 • ÷
  ÷ U+00f7 ÷
 • ø
  ø U+00f8 ø
 • ù
  ù U+00f9 ù
 • ú
  ú U+00fa ú
 • û
  û U+00fb û
 • ü
  ü U+00fc ü
 • ý
  ý U+00fd ý
 • ÿ
  ÿ U+00ff ÿ
פונט בר־לב בפעולה

עיצוב ואנימציה

מאיה טל

אפשרויות רכישה
 • משפחת בר־לב
  0
 • משקל לייט
  0
 • משקל רגיל
  0
 • משקל בולד
  0