אאא
גודל אות 80pt | גובה שורה 80pt | משקל בולד
פונט גרוטסק יציב ומוקפד המונה גם את האותיות הלטיניות הגדולות (Uppercase), ולכן הכתיבה בו מצוינת גם עבור עבודות דו־לשוניות
א א א
גודל אות 66pt | גובה שורה 66pt | משקל לייט
בר־לב שואב את השראתו הסגנונית מגופני כותרת ישראלים שהיו בשימוש נרחב בעולם הפרסום בשנות השישים והשבעים
א א א
גודל אות 40pt | גובה שורה 44pt | משקל רגיל
פונט כותרת המתאפיין במבנה גרוטסק ובאופי יציב ומוקפד. בר־לב מונה גם את האותיות הלטיניות הגדולות (Uppercase), ולכן הכתיבה בו מצוינת גם עבור עבודות דו־לשוניות. הגופן שואב את השראתו הסגנונית מגופנים ישראלים שהיו בשימוש נרחב בעולם הפרסום בשנות השישים והשבעים.
א א א

החל מ־285  למשקל

איפוס


מינוי חודשי למשרדי מיתוג

במקום לקנות פונטים בודדים, רכשו רישיון שימוש לכל ספריית אאא!

החל מ־129 ₪ לחודש

לייט
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
רגיל
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
בולד
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת 1234567890 $#%+=*;?!,₪(){}[]—–-־
מפת תווים
 • א
  א U+05d0 א
 • ב
  ב U+05d1 ב
 • ג
  ג U+05d2 ג
 • ד
  ד U+05d3 ד
 • ה
  ה U+05d4 ה
 • ו
  ו U+05d5 ו
 • ז
  ז U+05d6 ז
 • ח
  ח U+05d7 ח
 • ט
  ט U+05d8 ט
 • י
  י U+05d9 י
 • כ
  כ U+05db כ
 • ך
  ך U+05da ך
 • ל
  ל U+05dc ל
 • מ
  מ U+05de מ
 • ם
  ם U+05dd ם
 • נ
  נ U+05e0 נ
 • ן
  ן U+05df ן
 • ס
  ס U+05e1 ס
 • ע
  ע U+05e2 ע
 • פ
  פ U+05e4 פ
 • ף
  ף U+05e3 ף
 • צ
  צ U+05e6 צ
 • ץ
  ץ U+05e5 ץ
 • ק
  ק U+05e7 ק
 • ר
  ר U+05e8 ר
 • ש
  ש U+05e9 ש
 • ת
  ת U+05ea ת
 • 0
  0 U+0030 0
 • 1
  1 U+0031 1
 • 2
  2 U+0032 2
 • 3
  3 U+0033 3
 • 4
  4 U+0034 4
 • 5
  5 U+0035 5
 • 6
  6 U+0036 6
 • 7
  7 U+0037 7
 • 8
  8 U+0038 8
 • 9
  9 U+0039 9
 • ~
  ~ U+007e ~
 • !
  ! U+0021 !
 • @
  @ U+0040 @
 • #
  # U+0023 #
 • U+20aa
 • U+20ac
 • $
  $ U+0024 $
 • %
  % U+0025 %
 • ^
  ^ U+005e ^
 • &
  & U+0026 &
 • *
  * U+002a *
 • )
  ) U+0029 )
 • (
  ( U+0028 (
 • _
  _ U+005f _
 • +
  + U+002b +
 • |
  | U+007c |
 • =
  = U+003d =
 • -
  - U+002d -
 • ;
  ; U+003b ;
 • [
  [ U+005b [
 • /
  / U+002f /
 • ]
  ] U+005d ]
 • ,
  , U+002c ,
 • .
  . U+002e .
 • {
  { U+007b {
 • }
  } U+007d }
 • "
  " U+0022 "
 • :
  : U+003a :
 • ?
  ? U+003f ?
 • <
  < U+003c <
 • >
  > U+003e >
 • 0
  0 U+0030 0
 • 1
  1 U+0031 1
 • 2
  2 U+0032 2
 • 3
  3 U+0033 3
 • 4
  4 U+0034 4
 • 5
  5 U+0035 5
 • 6
  6 U+0036 6
 • 7
  7 U+0037 7
 • 8
  8 U+0038 8
 • 9
  9 U+0039 9
 • @
  @ U+0040 @
 • A
  A U+0041 A
 • B
  B U+0042 B
 • C
  C U+0043 C
 • D
  D U+0044 D
 • E
  E U+0045 E
 • F
  F U+0046 F
 • G
  G U+0047 G
 • H
  H U+0048 H
 • I
  I U+0049 I
 • J
  J U+004a J
 • K
  K U+004b K
 • L
  L U+004c L
 • M
  M U+004d M
 • N
  N U+004e N
 • O
  O U+004f O
 • P
  P U+0050 P
 • Q
  Q U+0051 Q
 • R
  R U+0052 R
 • S
  S U+0053 S
 • T
  T U+0054 T
 • U
  U U+0055 U
 • V
  V U+0056 V
 • W
  W U+0057 W
 • X
  X U+0058 X
 • Y
  Y U+0059 Y
 • Z
  Z U+005a Z
 • À
  À U+00c0 À
 • Á
  Á U+00c1 Á
 • Â
  Â U+00c2 Â
 • Ã
  Ã U+00c3 Ã
 • Ä
  Ä U+00c4 Ä
 • Å
  Å U+00c5 Å
 • Æ
  Æ U+00c6 Æ
 • Ç
  Ç U+00c7 Ç
 • È
  È U+00c8 È
 • É
  É U+00c9 É
 • Ê
  Ê U+00ca Ê
 • Ë
  Ë U+00cb Ë
 • Ì
  Ì U+00cc Ì
 • Í
  Í U+00cd Í
 • Î
  Î U+00ce Î
 • Ï
  Ï U+00cf Ï
 • Ñ
  Ñ U+00d1 Ñ
 • Ò
  Ò U+00d2 Ò
 • Ó
  Ó U+00d3 Ó
 • Ô
  Ô U+00d4 Ô
 • Õ
  Õ U+00d5 Õ
 • Ö
  Ö U+00d6 Ö
 • ×
  × U+00d7 ×
 • Ù
  Ù U+00d9 Ù
 • Ú
  Ú U+00da Ú
 • Û
  Û U+00db Û
 • Ü
  Ü U+00dc Ü
 • Ý
  Ý U+00dd Ý
 • ß
  ß U+00df ß
 • ÷
  ÷ U+00f7 ÷
 • ø
  ø U+00f8 ø
 • ù
  ù U+00f9 ù
 • ú
  ú U+00fa ú
 • û
  û U+00fb û
 • ü
  ü U+00fc ü
 • ý
  ý U+00fd ý
 • ÿ
  ÿ U+00ff ÿ
פונט בר־לב בפעולה
עיצוב ואנימציה

מאיה טל