פלוני־יד 2.0

| ‫8 משקלים /

החל מ־345  למשקל

מקומי 2.0

| ‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אנומליה 2.0.3

| ‫7 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אלמוני 5.0.1

| ‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל

נוילנד 2.0

| ‫4 משקלים /

החל מ־285 175  למשקל

אפק 1.5

| ‫7 משקלים /

החל מ־345  למשקל