פונט משקל אולטרה־בולד

פלוני־יד 1.1

‫8 משקלים /

החל מ־285  למשקל

מקומי 2.0

‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אנומליה 2.0

‫7 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אלמוני חדש 4.0

‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל

תעמולה 2.0

‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

נוילנד 2.0

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אפק 1.5

‫7 משקלים /

החל מ־245  למשקל