מוצר משקל רגיל נטוי

פרנק־רי 2.02

‫6 משקלים /

החל מ־345 145  למשקל