פלוני צר חדש

‫8 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אמביוולנטי צר 2.0

‫7 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אלמוני צר 5.0.2

‫7 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אמביוולנטי קומפרסט 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל