אלמוני 5.0.1

| ‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל

אטלס 3.1.1

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל