גלוריה

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פלוני 2.0.1

‫8 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אינדקס חדש

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אינדקס מונו חדש

‫5 משקלים —

פונט בלעדי למנוי[ים|ות|ים]

אנומליה 2.1

‫7 משקלים —

החל מ־345 180  למשקל

סטנגה 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אלמוני צר 5.0.2

‫7 משקלים —

החל מ־490  למשקל

פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אפק 1.5

‫7 משקלים —

החל מ־345  למשקל

סינופסיס 1.1

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל