מוצר משקל דמי־בולד

פלוני־יד 1.1

‫8 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אנומליה 2.0.2

‫7 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אלמוני חדש 4.0

‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל

אפק 1.5

‫7 משקלים /

החל מ־245  למשקל