מקומי 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

קדם סריף 2.0

‫5 משקלים —

פונט בלעדי למנוי[ים|ות|ים]

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד —

פונט בלעדי למנוי[ים|ות|ים]

מוגרבי 2.0.2

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אסימון 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל