מוצר משקל אולטרה־לייט

קדם

‫5 משקלים /

החל מ־345  למשקל

פלוני־יד 1.1

‫8 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אלמוני חדש 4.0

‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל

מכמורת 1.1

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

תעמולה 2.0

‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

אפק 1.5

‫7 משקלים /

החל מ־245  למשקל