אופן־טייפ פיצ׳רז טעמי־המקרא

פרנק־רי 2.04

‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל