קדם 1.02

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

פלוני־יד 2.0

| ‫8 משקלים /

החל מ־345  למשקל

קרוואן 2.0

| ‫6 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אנומליה 2.0.3

| ‫7 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אלמוני 5.0.1

| ‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל

אסימון 2.0

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

מכמורת 1.1

| ‫4 משקלים /

החל מ־345  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

| ‫3 משקלים /

החל מ־345  למשקל

פעמון 3.0

| ‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אטלס 3.1.1

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

בר־לב

| ‫3 משקלים /

החל מ־285  למשקל

נוילנד 2.0

| ‫4 משקלים /

החל מ־285 175  למשקל

אפק 1.5

| ‫7 משקלים /

החל מ־345  למשקל

סטנגה

| ‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אמביוולנטי 1.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי צר 1.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־345 185  למשקל