אופן־טייפ פיצ׳רז מספרים טבלאיים

מקומי 2.0

‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אלמוני חדש 4.0

‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל

פעמון 3.0

‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אפק 1.5

‫7 משקלים /

החל מ־245  למשקל