גלוריה

‫4 משקלים

פלוני מעוגל חדש

‫6 משקלים

קדם סנס 2.0

‫5 משקלים

אינדקס

‫5 משקלים

אינדקס מונו

‫5 משקלים

אנומליה 2.2

‫7 משקלים

קרוואן 2.0

‫5 משקלים

סטנגה 2.0

‫6 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים

אסימון 2.0

‫6 משקלים

מכמורת 1.1

‫4 משקלים

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים

פעמון 3.0

‫5 משקלים

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים

תעמולה 2.0

‫6 משקלים

בר־לב

‫3 משקלים

נוילנד 2.0

‫4 משקלים

אפק 1.5

‫7 משקלים

אמביוולנטי 1.2

‫4 משקלים

אמביוולנטי צר 1.2

‫4 משקלים