קדם סנס 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אנומליה 2.1

‫7 משקלים —

החל מ־345 180  למשקל

קדם סריף 2.0

‫5 משקלים —

פונט בלעדי למנוי[ים|ות|ים]

קרוואן 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פונטים פרמטריים (Variable Font) הם פונטים דינמיים ‬וגמישים הכוללים את כל המשקלים על רצף של סקאלה.