קדם חדש

‫5 משקלים /

החל מ־345 145  למשקל

פרנק־רי 2.02

‫6 משקלים /

החל מ־345 145  למשקל

מקומי 2.0

‫5 משקלים /

החל מ־285 145  למשקל

קרוואן 2.0

‫6 משקלים /

החל מ־285 145  למשקל

אנומליה 2.0

‫7 משקלים /

החל מ־285 145  למשקל

אלמוני חדש 4.0

‫10 משקלים /

החל מ־490 200  למשקל

מכמורת 1.1

‫4 משקלים /

החל מ־285 145  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים /

החל מ־285 145  למשקל

פעמון 3.0

‫5 משקלים /

החל מ־285 120  למשקל

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים /

החל מ־285 145  למשקל

תעמולה 2.0

‫6 משקלים /

החל מ־345 200  למשקל

בר־לב

‫3 משקלים /

החל מ־285 120  למשקל

מיקסטייפ

‫3 משקלים /

החל מ־285 120  למשקל

פונט ״דו־לשוני״ כולל תמיכה בעברית, אנגלית ושפות לטיניות אירופאיות.