מקומי 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אנומליה 2.2

‫7 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד —

פונט בלעדי למנוי[ים|ות|ים]

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים —

החל מ־490  למשקל