מקומי 2.0

| ‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אנומליה 2.0.3

| ‫7 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אלמוני 5.0.2

| ‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל