מקומי 2.0

‫5 משקלים

אנומליה 2.2

‫7 משקלים

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים