מקומי 2.0

‫5 משקלים

אינדקס

‫5 משקלים

אינדקס מונו

‫5 משקלים

אנומליה 2.1

‫7 משקלים

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד

סטנגה 2.0

‫6 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים

אסימון 2.0

‫6 משקלים

תעמולה 2.0

‫6 משקלים