קדם סנס 2.0

‫5 משקלים

אנומליה 2.2

‫7 משקלים

קדם סריף 2.0

‫5 משקלים

קרוואן 2.0

‫5 משקלים

פונטים פרמטריים (Variable Font) הם פונטים דינמיים ‬וגמישים הכוללים את כל המשקלים על רצף של סקאלה.