פלוני מעוגל חדש

‫6 משקלים

מקומי 2.0

‫5 משקלים

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד

מוגרבי 2.0.2

‫4 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים

שלוק 2.0

משקל אחד

פונט Multi-feature מכיל OpenType™ Features רבים, כמו: ליגטורות, תווים חלופיים, חלפים סגנוניים, סוואשים וכו׳.