פלוני צר חדש

‫8 משקלים

אסימון דו־לשוני 3.0

‫8 משקלים

אפק 2.0

‫8 משקלים

אנומליה 2.2

‫7 משקלים

לוי 1.0.1

‫7 משקלים

אמביוולנטי צר 2.0

‫7 משקלים

פלוני 2.0.2

‫8 משקלים

פלוני מעוגל 1.1

‫6 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

אלמוני צר 5.0.2

‫7 משקלים

נוילנד 3.0

‫5 משקלים

מקומי 2.0

‫5 משקלים

פריימריז

‫8 משקלים

אמביוולנטי נורמל 2.0

‫7 משקלים

אמביוולנטי רחב 2.0

‫8 משקלים

פלוני יד 2.0.2

‫8 משקלים

תעמולה 3.0

‫6 משקלים