גלוריה

‫4 משקלים

פלוני 2.0.1

‫8 משקלים

אנומליה 2.0.3

‫7 משקלים

סטנגה 2.0

‫6 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

אלמוני צר 5.0.2

‫7 משקלים

פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים

אפק 1.5

‫7 משקלים

סינופסיס 1.1

‫5 משקלים