גלוריה

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פלוני 2.0.1

‫8 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אנומליה 2.0.3

‫7 משקלים —

החל מ־345  למשקל

סטנגה 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אלמוני צר 5.0.2

‫7 משקלים —

החל מ־490  למשקל

פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אפק 1.5

‫7 משקלים —

החל מ־345  למשקל

סינופסיס 1.1

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל