פרנק־רי 2.0.8

‫6 משקלים

פלוני 2.0.1

‫8 משקלים

פלוני מעוגל חדש

‫6 משקלים

מקומי 2.0

‫5 משקלים

אינדקס

‫5 משקלים

אינדקס מונו

‫5 משקלים

אנומליה 2.2

‫7 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

אלמוני צר 5.0.2

‫7 משקלים

פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים

אסימון 2.0

‫6 משקלים

פעמון 3.0

‫5 משקלים

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים

תעמולה 2.0

‫6 משקלים

אפק 1.5

‫7 משקלים