אטלס 3.1.1

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אסימון 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פרנק־רי 2.0.8

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פעמון 3.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

תעמולה 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אפק 1.5

‫7 משקלים —

החל מ־345  למשקל

מקומי 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אנומליה 2.2

‫7 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אינדקס

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אינדקס מונו

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אלמוני צר 5.0.2

‫7 משקלים —

החל מ־490  למשקל

פלוני 2.0.1

‫8 משקלים —

החל מ־490  למשקל

פלוני מעוגל חדש

‫6 משקלים —

החל מ־490  למשקל