אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

אלמוני צר 5.0.2

‫7 משקלים

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים