אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

אלמוני צר 5.0.2

‫7 משקלים

מקומי 2.0

‫5 משקלים