אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים —

החל מ־490  למשקל

מקומי 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345 170  למשקל