אלמוני חדש

א א א
פונט סנס־סריף מוקפד וניטרלי הכולל 10 משקלים, תומך ב־146 שפות לטיניות ומכיל אינספור אופן־טייפ פיצ׳רז.
Almoni Neue is a meticulous & neutral sans-serif to make your visual communication clear and prominent.
א א א

דקיק

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

אולטרה־לייט

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

לייט

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

רגיל

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

בינוני

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

דמי־בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

אולטרה־בולד

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

שחור

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

אולטרה־שחור

אבגדהוזחטיכלמםנסעפצקרשת

טקסט רץ

בעברית, אַלְמוֹנִי משמש להתייחסות לאדם שזהותו איננה ידועה, או שהיא ידועה אך נשמרת בסוד. כמו כן, משמש המונח כאשר הזהות אינה רלוונטית או כשיש רצון להכליל (זהות בלתי ספציפית). הפרשנים הסבירו את מקור המילה "אלמוני" מלשון "אלמון", דהיינו כאדם אלמן, או מלשון אילם, שכן אין יודעים לקרוא לו בשם.

John Doe is sometimes used to refer to a typical male in other contexts as well, in a similar manner to John Q. Public, known in Great Britain as Joe Public, John Smith or Joe Bloggs. For example, the first name listed on a form is often John Doe, along with a fictional address or other fictional information to provide an example of how to fill out the form.
א א א

OpenType Features (?)

 • Small capitals אבג 123 Abc
  אבג 123 Abc
 • ליגטורות סטנדרטיות office office
 • ליגטורות סודיות History History
 • אשכרה אשכרה
 • ניקוד מדוקדק קֳּשּׁ קֳּשּׁ
 • מספרים רגילים 1,234,567.89%
 • ⏎ Oldstyle %1,234,567.89
 • ⏎ Tabular 1,234,567.89%
 • ⏎ Smallcaps (לעברית) 1,234,567.89%
 • מספרים סִדּוּרִיים May 21st May 21st
 • 123 No. 123 No.
 • שברים, מוֹנֶה וְמְכַנֶּה 3/4 3/4
 • 123/456 123/456
 • חלפים הֶקְשֵׁרִיים גברת גברת
 • (jet) (jet)
 • חלפים סגנוניים a a
 • ה ה
 • ע ע
 • 0 0
 • 1 1
 • 4 4
 • אותיות מקוצרות לכותרות קלף
  קלף
 • סוואשים אומץ אומץ
 • AWESOME AWESOME
 • בגבהים שונים
 • סמלים שימושיים לדוגמא ◌⇓↯✱☯☺⇱§¶™
 • ⏎ סמלי מטבע $€£¥₪¢¤ƒ₹₽₩Ł♦฿
 • ⏎ סימני מקלדת ⌘⌥⇧⏎⎀⇪⌫^
 • ⏎ חיצים ↑↗→↘↓↙←↖↕↔
 • ⏎ אייקונים גיאומטריים ★♥●■▲☆♡○□△◊⬢⬠
 • ⏎ סימנים מתמטיים ∅‱≤≥∞∫∏∑√µ∂≠¬±≈
 • ועוד מלא הפתעות & &

מפת תווים

 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
 • ז
 • ח
 • ט
 • י
 • ך
 • כ
 • ל
 • ם
 • מ
 • ן
 • נ
 • ס
 • ע
 • ף
 • פ
 • ץ
 • צ
 • ק
 • ר
 • ש
 • ת
 • װ
 • ױ
 • ײ
 • A
 • Á
 • Ă
 • Ǎ
 • Â
 • Ä
 • À
 • Ā
 • Ą
 • Å
 • Ã
 • Æ
 • B
 • C
 • Ć
 • Č
 • Ç
 • Ċ
 • D
 • Ð
 • Ď
 • E
 • É
 • Ě
 • Ê
 • Ë
 • Ė
 • È
 • Ē
 • Ę
 • F
 • G
 • Ğ
 • Ĝ
 • Ģ
 • Ġ
 • H
 • Ħ
 • Ĥ
 • I
 • IJ
 • Í
 • Ǐ
 • Î
 • Ï
 • İ
 • Ì
 • Ī
 • Į
 • J
 • Ĵ
 • K
 • Ķ
 • L
 • Ĺ
 • Ľ
 • Ļ
 • Ŀ
 • Ł
 • M
 • N
 • Ń
 • Ň
 • Ņ
 • Ŋ
 • Ñ
 • O
 • Ó
 • Ǒ
 • Ô
 • Ö
 • Ò
 • Ő
 • Ō
 • Ø
 • Õ
 • Œ
 • P
 • Þ
 • Q
 • R
 • Ŕ
 • Ř
 • Ŗ
 • S
 • Ś
 • Š
 • Ş
 • Ŝ
 • Ș
 • T
 • Ŧ
 • Ť
 • Ţ
 • Ț
 • U
 • Ú
 • Ŭ
 • Ǔ
 • Û
 • Ü
 • Ǘ
 • Ǚ
 • Ǜ
 • Ǖ
 • Ù
 • Ű
 • Ū
 • Ų
 • Ů
 • V
 • W
 • Ŵ
 • X
 • Y
 • Ý
 • Ŷ
 • Ÿ
 • Z
 • Ź
 • Ž
 • Ż
 • a
 • á
 • ă
 • ǎ
 • â
 • ä
 • à
 • ā
 • ą
 • å
 • ã
 • æ
 • b
 • c
 • ć
 • č
 • ç
 • ċ
 • d
 • ð
 • ď
 • đ
 • e
 • é
 • ě
 • ê
 • ë
 • ė
 • è
 • ē
 • ę
 • f
 • g
 • ğ
 • ĝ
 • ģ
 • ġ
 • h
 • ħ
 • ĥ
 • i
 • ı
 • í
 • ǐ
 • î
 • ï
 • ì
 • ij
 • ī
 • į
 • j
 • ȷ
 • ĵ
 • k
 • ķ
 • l
 • ĺ
 • ľ
 • ļ
 • ŀ
 • ł
 • m
 • n
 • ń
 • ň
 • ņ
 • ŋ
 • ñ
 • o
 • ó
 • ǒ
 • ô
 • ö
 • ò
 • ő
 • ō
 • ø
 • õ
 • œ
 • p
 • þ
 • q
 • r
 • ŕ
 • ř
 • ŗ
 • s
 • ś
 • š
 • ş
 • ŝ
 • ș
 • ß
 • t
 • ŧ
 • ť
 • ţ
 • ț
 • u
 • ú
 • ŭ
 • ǔ
 • û
 • ü
 • ǘ
 • ǚ
 • ǜ
 • ǖ
 • ù
 • ű
 • ū
 • ų
 • ů
 • v
 • w
 • ŵ
 • x
 • y
 • ý
 • ŷ
 • ÿ
 • z
 • ź
 • ž
 • ż
 • ª
 • º
 • Δ
 • Ω
 • μ
 • π
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ½
 • ¼
 • ¾
 • *
 • \
 • ·
 • :
 • ,
 • #
 • .
 • !
 • ¡
 • ?
 • ¿
 • "
 • '
 • ;
 • /
 • _
 • {
 • }
 • [
 • ]
 • (
 • )
 • -
 • ­
 • «
 • »
 • ׃
 • ׆
 • ׳
 • ״
 • ־
 • ¤
 • ฿
 • ¢
 • $
 • £
 • ¥
 • ƒ
 • +
 • ×
 • ÷
 • =
 • <
 • >
 • ±
 • ~
 • ¬
 • %
 • µ
 • ©
 • ®
 • @
 • &
 • §
 • °
 • |
 • ¦
 • ^
 • A
 • Á
 • Ă
 • Ǎ
 • Â
 • Ä
 • À
 • Ā
 • Ą
 • Å
 • Ã
 • Æ
 • B
 • C
 • Ć
 • Č
 • Ç
 • Ċ
 • D
 • Ď
 • Đ
 • E
 • É
 • Ě
 • Ê
 • Ë
 • Ė
 • È
 • Ē
 • Ę
 • F
 • G
 • Ğ
 • Ĝ
 • Ģ
 • Ġ
 • H
 • Ħ
 • Ĥ
 • I
 • IJ
 • Í
 • Ǐ
 • Î
 • Ï
 • İ
 • Ì
 • Ī
 • Į
 • J
 • Ĵ
 • K
 • Ķ
 • L
 • Ĺ
 • Ľ
 • Ļ
 • Ŀ
 • Ł
 • M
 • N
 • Ń
 • Ň
 • Ņ
 • Ŋ
 • Ñ
 • O
 • Ó
 • Ǒ
 • Ô
 • Ö
 • Ò
 • Ő
 • Ō
 • Ø
 • Õ
 • Œ
 • P
 • Þ
 • Q
 • R
 • Ŕ
 • Ř
 • Ŗ
 • S
 • Ś
 • Š
 • Ş
 • Ŝ
 • Ș
 • T
 • Ŧ
 • Ť
 • Ţ
 • Ț
 • U
 • Ú
 • Ŭ
 • Ǔ
 • Û
 • Ü
 • Ǘ
 • Ǚ
 • Ǜ
 • Ǖ
 • Ù
 • Ű
 • Ū
 • Ų
 • Ů
 • V
 • W
 • Ŵ
 • X
 • Y
 • Ý
 • Ŷ
 • Ÿ
 • Z
 • Ź
 • Ž
 • Ż
 • a
 • á
 • ă
 • ǎ
 • â
 • ä
 • à
 • ā
 • ą
 • å
 • ã
 • æ
 • b
 • c
 • ć
 • č
 • ç
 • ċ
 • d
 • ð
 • ď
 • đ
 • e
 • é
 • ě
 • ê
 • ë
 • ė
 • è
 • ē
 • ę
 • f
 • g
 • ğ
 • ĝ
 • ģ
 • ġ
 • h
 • ħ
 • ĥ
 • i
 • ı
 • í
 • ǐ
 • î
 • ï
 • ì
 • ij
 • ī
 • į
 • j
 • ȷ
 • ĵ
 • k
 • ķ
 • l
 • ĺ
 • ľ
 • ļ
 • ŀ
 • ł
 • m
 • n
 • ń
 • ň
 • ņ
 • ŋ
 • ñ
 • o
 • ó
 • ǒ
 • ô
 • ö
 • ò
 • ő
 • ō
 • ø
 • õ
 • œ
 • p
 • þ
 • q
 • r
 • ŕ
 • ř
 • ŗ
 • s
 • ś
 • š
 • ş
 • ŝ
 • ș
 • ß
 • t
 • ŧ
 • ť
 • ţ
 • ț
 • u
 • ú
 • ŭ
 • ǔ
 • û
 • ü
 • ǘ
 • ǚ
 • ǜ
 • ǖ
 • ù
 • ű
 • ū
 • ų
 • ů
 • v
 • w
 • ŵ
 • x
 • y
 • ý
 • ŷ
 • ÿ
 • z
 • ź
 • ž
 • ż
 • \
 • !
 • #
 • ?
 • "
 • '
 • /
 • (
 • )
 • ฿
 • $
 • £
 • ¥
 • %
 • ©
 • |
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • :
 • ,
 • .
 • /
 • %
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • &
 • &
 • a
 • j
 • 1
 • 4
 • -
 • =
 • ע
 • ה
 • ק
 • ל
 • ך
 • ף
 • ץ
 • ן
 • ־
 • A
 • M
 • Q
 • R
 • W
 • &
 • ץ
 • של
 • וגם
 • אש
 • st
 • ff
 • fi
 • fl
 • ffi
 • ffl
 • אאא
 • אֳ
 • אֱ
 • אֲ
 • אְ
 • אִ
 • אֶ
 • אֵ
 • אַ
 • אָ
 • אֹ
 • אֻ

פונט אלמוני חדש בפעולה

אנימציה

יאסיק מורבצ׳יק (נעשה במסגרת אקדמית, שנקר)

אלמוני חדש תומך באופן מלא ב־150 שפות:

 • עברית
 • English
 • German
 • Danish
 • French
 • Dutch
 • Czech
 • Finnish
 • Filipino
 • Afrikaans
 • Catalan
 • Albanian
 • Italian
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Japanese transliteration
 • Spanish
 • Sicilian
 • Romanian
 • Pinyin
 • Norwegian
 • Latvian
 • Koongo
 • Korean transliteration
 • Kurdish
 • Lithuanian
 • Maori
 • Polish
 • Portuguese
 • Slovak
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • TurkishAlsatian
 • Aragonese
 • Arapaho
 • Arrernte
 • Asturian
 • Aymara
 • Basque
 • Bislama
 • Blackfoot
 • Bosnian
 • Breton
 • Afaan Oromo
 • Cebuano
 • Chamorro
 • Cheyenne
 • Cimbrian
 • Corsican
 • Croatian
 • Dalecarlian
 • Estonian
 • Faroese
 • Fijian
 • Frisian
 • Friulian
 • Galician
 • Gallegan
 • Genoese
 • Glosa
 • Guarani
 • Haitian Creole
 • Hawaiian
 • Hiligaynon
 • Hmong Daw
 • Hopi
 • Ibanag
 • Ilokano
 • Interlingua
 • Irish Gaelic
 • Istro-Romanian
 • Jèrriais
 • Kapampangan
 • Kashubian
 • Kiribati
 • Ladin (Gardena)
 • Ladin (Valle di Badia)
 • Languedocien
 • Latin
 • Lojban
 • Lombard
 • Low Saxon
 • Lower Sorbian
 • Luxembourgeois
 • Macedo-Romanian
 • Malagasy
 • Malay (Latinized)
 • Maltese
 • Manx
 • Marshallese
 • Megleno-Romanian
 • Míkmaq
 • Mohawk
 • Montenegrin (Latinized)
 • Náhuatl
 • Naxi (Latinized)
 • Norfolk/Pitcairnese
 • Nyanja
 • Occitan
 • Oromo
 • Pangasinan
 • Papiamento
 • Pedi
 • Piedmontese
 • Potawatomi
 • Quechua
 • Romansch
 • Rotokas
 • Rundi
 • Saint Lucia Creole
 • Inari Sami
 • Lule Sami
 • Samoan
 • Sardinian
 • Scots Gaelic
 • Serbian (Latinized)
 • Seychelles Creole
 • Shona
 • Slovene
 • Somali
 • Sorbian
 • South Ndebele
 • Southern Sotho
 • Tagalog
 • Tahitian
 • Tausug
 • Tetum
 • Tok Pisin
 • Tongan
 • Tswana
 • Turkmen (Latinized)
 • Tuvalu
 • Upper Sorbian
 • Uyghur (Latinized)
 • Veps
 • Volapük
 • Votic
 • Walloon
 • Walpiri
 • Welsh
 • Xhosa
 • Yiddish יידיש
 • Zhuang
 • Zulu
 • פונט אלמוני חדש

 • אפשרויות רכישה:

  . מידע על רישיונות שימוש בפונטים

  אלמוני חדש במשקל שחור

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש במשקל אולטרה־שחור

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש במשקל אולטרה־בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש במשקל בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש במשקל דמי־בולד

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש במשקל בינוני

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש במשקל רגיל

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש במשקל לייט

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש במשקל אולטרה־לייט

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner
  וובפונט 490
  spinner

  אלמוני חדש במשקל דקיק

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 490
  spinner

  אלמוני חדש - משפחה מלאה (10 משקלים)

  רישיון שימוש Price
  דסקטופ 4,900 1,960
  spinner
  וובפונט 4,900 1,960
  spinner
  אפליקציה 4,900 2,450
  spinner

  המחירים אינם כוללים מע”מ.
  התשלום באמצעות כרטיס אשראי.
 • על אודות פונט אלמוני חדש

  אלמוני חדש הוא הגרסא החדשה והמשופרת של פונט אלמוני דו־לשוני – זהו הפונט הפופולארי ביותר שלנו שגם משמש אותנו לכתיבת הטקסטים באתר. אלמוני חדש הוא פונט סנס־סריף מוקפד וניטרלי המכיל תווים רבים (834!) ותומך לחלוטין ב־146 שפות לטיניות – ועל כן מדובר בפונט אידאלי לשימוש באותיות לטיניות לצד עברית. פונטים רבים מאופיינים בשפה ובאופי ייחודיים להם, ואילו אלמוני משיל מעצמו כמעט כל אלמנט של ייחוד. ככזה הוא לא ישתלט על העיצוב שתרקחו בעזרתו והוא ישמש אתכם בנאמנות למשך שנים רבות.

 • עובד נהדר עם הפונטים:

  אלמוני צר, מוגרבי, שלוק, מכמורת מעוגל דו־לשוני, פרנק ריהל, אמביוולנטי, אמביוולנטי צר, אלמוניקונים

 • (?) אופן־טייפ פיצ'רז

  titl zero calt salt ss01 ss02 dlig liga numr tnum ordn onum mark swsh smcp frac locl
 • סגנונות הפונט

  , , , , ,

 • שנת הוצאה

  2012

 • גרסה נוכחית

  4.0 [2018]

 • המלצת שימוש לפי משקל

  דקיק ← לכותרות ענק 200 pt/px ומעלה.
  אולטרה־לייט ← לכותרות גדולות 72 pt/px ומעלה.
  לייט ← לכותרות 24 pt/px ומעלה (לא לטקסט־רץ בבקשה).
  רגיל, בינוני ודמי־בולד ← לטקסט־רץ (וגם לכותרות).
  בולד ואולטרה־בולד ← לכותרות ולהדגשות בטקסט־רץ.
  שחור ואולטרה־שחור ← ללוגואים ולכותרות.