מקומי 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345 170  למשקל

אינדקס

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אנומליה 2.1

‫7 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד —

פונט בלעדי למנוי[ים|ות|ים]

מוגרבי 2.0.2

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל

סטנגה 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים —

החל מ־490  למשקל

פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אסימון 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

שלוק 2.0

משקל אחד —

החל מ־490  למשקל

נוילנד 2.0

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל