פלוני־יד 2.0

| ‫8 משקלים /

החל מ־345  למשקל

מקומי 2.0

| ‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

מוגרבי 2.0.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אנומליה 2.0.3

| ‫7 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אלמוני 5.0.1

| ‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל

אסימון 2.0

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

אטלס 3.1.1

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

שלוק 2.0

| משקל אחד /

החל מ־495  למשקל

נוילנד 2.0

| ‫4 משקלים /

החל מ־285 175  למשקל