מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים /

החל מ־285  למשקל

שלוק

משקל אחד /

החל מ־475  למשקל

נוילנד 2.0

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

סטנגה

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל