סטנגה 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים —

החל מ־345  למשקל

שלוק 2.0

משקל אחד —

החל מ־490  למשקל

נוילנד 2.0

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל