מכמורת מעוגל 1.1

| ‫3 משקלים /

החל מ־345  למשקל

שלוק

| משקל אחד /

החל מ־495  למשקל

נוילנד 2.0

| ‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

סטנגה

| ‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל