פלוני מעוגל

‫6 משקלים —

החל מ־490  למשקל

סטנגה 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים —

החל מ־345  למשקל

שלוק 2.0.1

משקל אחד —

החל מ־345  למשקל

נוילנד 2.0.2

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל