מקומי 2.0

| ‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אנומליה 2.0.3

| ‫7 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אטלס 3.1.1

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

קדם

| ‫5 משקלים /

החל מ־345  למשקל

אלמוני חדש 4.0

| ‫10 משקלים /

החל מ־490  למשקל