פלוני־יד 2.0

‫8 משקלים —

החל מ־345  למשקל

שלוק 2.0

משקל אחד —

החל מ־490  למשקל