פלוני־יד 2.0

| ‫8 משקלים /

החל מ־345  למשקל

שלוק 2.0

| משקל אחד /

החל מ־495  למשקל