אסימון דו־לשוני 3.0

‫8 משקלים

אפק 2.0

‫8 משקלים

אנומליה 2.2

‫7 משקלים

לוי 1.0.1

‫7 משקלים

אמביוולנטי צר 2.0

‫7 משקלים

פלוני מעוגל 1.1

‫6 משקלים

קדם סריף 2.0.2

‫6 משקלים

גלוריה 1.0.1

‫4 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

נוילנד 3.0

‫5 משקלים

מקומי 2.0

‫5 משקלים

קדם סנס 2.0.2

‫5 משקלים

פריימריז

‫8 משקלים

אינדקס

‫5 משקלים

קרוואן 2.0

‫5 משקלים

סטנגה 2.0

‫6 משקלים

אמביוולנטי נורמל 2.0

‫7 משקלים

אמביוולנטי קומפרסט חדש

‫6 משקלים

אמביוולנטי רחב חדש

‫8 משקלים

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד

אינדקס מונו

‫5 משקלים

מכמורת 1.1

‫4 משקלים

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים

פעמון 3.0

‫5 משקלים

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים

תעמולה 3.0

‫6 משקלים

שלוק 2.0.1

משקל אחד

בר־לב

‫3 משקלים

פונטים ״דו־לשוניים״ כוללים תמיכה בעברית, אנגלית ושפות לטיניות אירופאיות.