נוילנד 2.0

החל מ־345  למשקל

אטלס 3.1.1

החל מ־345  למשקל

אסימון 2.0

החל מ־345  למשקל

בר־לב

החל מ־345  למשקל

מוגרבי 2.0.2

החל מ־345  למשקל

פרנק־רי 2.0.8

החל מ־345  למשקל

פעמון 3.0

החל מ־345  למשקל

תעמולה 2.0

החל מ־345  למשקל

מכמורת 1.1

החל מ־345  למשקל

אפק 1.5

החל מ־345  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

החל מ־345  למשקל

מקומי 2.0

החל מ־345  למשקל

פלוני־יד 2.0

החל מ־345  למשקל

אנומליה 2.2

החל מ־345  למשקל

סינופסיס 1.1

החל מ־345  למשקל

סטנגה 2.0

החל מ־345  למשקל

קדם סריף 2.0

החל מ־345  למשקל

קדם סנס 2.0

החל מ־345  למשקל

גלוריה

החל מ־345  למשקל

אינדקס

החל מ־345  למשקל

אינדקס מונו

החל מ־345  למשקל

אלמוני 5.0.2

החל מ־490  למשקל

אלמוני צר 5.0.2

החל מ־490  למשקל

פלוני 2.0.1

החל מ־490  למשקל