אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים

מקומי 2.0

‫5 משקלים

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד