אינדקס

‫5 משקלים

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד

סטנגה 2.0

‫6 משקלים

מכמורת 1.1

‫4 משקלים

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים

תעמולה 2.0

‫6 משקלים

בר־לב

‫3 משקלים

אמביוולנטי צר 1.2

‫4 משקלים