פונטיםצר

מכמורת 1.1

‫4 משקלים

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים

תעמולה 2.0

‫6 משקלים

בר־לב

‫3 משקלים

מיקסטייפ

‫3 משקלים

סטנגה

‫4 משקלים

אמביוולנטי צר 1.2

‫4 משקלים