מכמורת 1.1

| ‫4 משקלים /

החל מ־345  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

| ‫3 משקלים /

החל מ־345  למשקל

בר־לב

| ‫3 משקלים /

החל מ־285  למשקל

מיקסטייפ

| ‫3 משקלים /

החל מ־285  למשקל

סטנגה

| ‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אמביוולנטי צר 1.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־345 185  למשקל