אמביוולנטי צר 2.0

‫7 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אלמוני צר 5.0.2

‫7 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אינדקס

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

סטנגה 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי קומפרסט 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד —

החל מ־345  למשקל

מכמורת 1.1

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים —

החל מ־345  למשקל

תעמולה 3.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

בר־לב

‫3 משקלים —

החל מ־345  למשקל