מכמורת 1.1

‫4 משקלים /

החל מ־285 145  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים /

החל מ־285 145  למשקל

תעמולה 2.0

‫6 משקלים /

החל מ־345 200  למשקל

בר־לב

‫3 משקלים /

החל מ־285 120  למשקל

מיקסטייפ

‫3 משקלים /

החל מ־285 120  למשקל

סטנגה

‫4 משקלים /

החל מ־285 120  למשקל

אמביוולנטי צר 1.2

‫4 משקלים /

החל מ־285 145  למשקל