אמביוולנטי צר 2.0

‫7 משקלים

קרוואן 2.0

‫5 משקלים

אמביוולנטי נורמל 2.0

‫7 משקלים

אמביוולנטי קומפרסט 2.0

‫6 משקלים

אמביוולנטי רחב 2.0

‫8 משקלים

פעמון 3.0

‫5 משקלים