קרוואן 2.0

| ‫6 משקלים /

החל מ־285  למשקל

פעמון 3.0

| ‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אמביוולנטי 1.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי צר 1.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־345 185  למשקל