קרוואן 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פעמון 3.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי 1.2

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי צר 1.2

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל