קרוואן 2.0

‫6 משקלים /

החל מ־285  למשקל

פעמון 3.0

‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אמביוולנטי 1.2

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אמביוולנטי צר 1.2

‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל