קדם 1.02

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

מוגרבי 2.0.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

נוילנד 2.0

| ‫4 משקלים /

החל מ־285 175  למשקל

אסימון 2.0

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

פעמון 3.0

| ‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

קרוואן 2.0

| ‫6 משקלים /

החל מ־285  למשקל

בר־לב

| ‫3 משקלים /

החל מ־285  למשקל