גלוריה

‫4 משקלים

מקומי 2.0

‫5 משקלים

קדם סנס 2.0

‫6 משקלים

קדם סריף 2.0

‫6 משקלים

אנומליה 2.0.3

‫7 משקלים

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד

קרוואן 2.0

‫6 משקלים

סטנגה 2.0

‫6 משקלים

אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים

מכמורת 1.1

‫4 משקלים

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים

פעמון 3.0

‫5 משקלים

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים

תעמולה 2.0

‫6 משקלים

שלוק 2.0

משקל אחד

בר־לב

‫3 משקלים

מיקסטייפ

‫3 משקלים