פריימריז

‫8 משקלים —

החל מ־345  למשקל

תעמולה 3.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל