אלמוני 5.0.2

‫10 משקלים —

החל מ־490  למשקל

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

שלוק 2.0

משקל אחד —

החל מ־490  למשקל

מכמורת 1.1

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל

סטנגה 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אנומליה 2.2

‫7 משקלים —

החל מ־345  למשקל

תעמולה 2.0

‫6 משקלים —

החל מ־345  למשקל

מקומי 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

בר־לב

‫3 משקלים —

החל מ־345  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים —

החל מ־345  למשקל

קרוואן 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פעמון 3.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

קדם סריף 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

קדם סנס 2.0

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

גלוריה

‫4 משקלים —

החל מ־345  למשקל

אינדקס

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל

פלוני מעוגל חדש

‫6 משקלים —

החל מ־490  למשקל

פרנק־רי צר 2.0.8

משקל אחד —

החל מ־345  למשקל

אינדקס מונו

‫5 משקלים —

החל מ־345  למשקל