פונטיםאות ראווה

פרנק־רי חדש

‫6 משקלים

פלוני־יד 1.1

‫8 משקלים

פעמון 3.0

‫5 משקלים

קרוואן 2.0

‫6 משקלים

מוגרבי 2.0

‫4 משקלים

אסימון 2.0

‫6 משקלים

מכמורת 1.1

‫4 משקלים

מכמורת מעוגל 1.1

‫3 משקלים

אטלס 3.1.1

‫6 משקלים

תעמולה 2.0

‫6 משקלים

שלוק

משקל אחד

בר־לב

‫3 משקלים

נוילנד 2.0

‫4 משקלים

סטנגה

‫4 משקלים

אמביוולנטי 1.2

‫4 משקלים

אמביוולנטי צר 1.2

‫4 משקלים