קדם 1.02

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

פלוני־יד 2.0

| ‫8 משקלים /

החל מ־345  למשקל

קרוואן 2.0

| ‫6 משקלים /

החל מ־285  למשקל

מוגרבי 2.0.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אסימון 2.0

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

מכמורת 1.1

| ‫4 משקלים /

החל מ־345  למשקל

מכמורת מעוגל 1.1

| ‫3 משקלים /

החל מ־345  למשקל

פעמון 3.0

| ‫5 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אטלס 3.1.1

| ‫6 משקלים /

החל מ־345  למשקל

שלוק 2.0

| משקל אחד /

החל מ־495  למשקל

בר־לב

| ‫3 משקלים /

החל מ־285  למשקל

נוילנד 2.0

| ‫4 משקלים /

החל מ־285 175  למשקל

סטנגה

| ‫4 משקלים /

החל מ־285  למשקל

אמביוולנטי 1.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־345  למשקל

אמביוולנטי צר 1.2

| ‫4 משקלים /

החל מ־345 185  למשקל